หมวดหนังสือแนะนำ
 หมวดพยาบาล
 หมวดเภสัชวิทยา
 หมวดสาธารณสุข
 หมวดกฎหมาย
 หมวดวิจัย
 หมวดทั่วไป
 หนังสือแปล
 หนังสือใหม่ (New)
 


ลิงค์เพื่อนบ้าน
 tarad
 สถาบันพระบรมราชชนก
 ศูนย์หนังสือจุฬา
 
ทั้งหมด


..........................................................................................................................................
  ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
    

123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง    จังหวัดขอนแก่น   40000

โทรศัพท์. 043-202842

 
 
 
 
  ศูนย์หนังสือจุฬา
    

http://www.chulabook.com

เขตประทุมวัน    กรุงเทพฯ   10200

โทรศัพท์. 0-2255-4433

 
 
 
 
  ร้านหนังสือ แพร่วิทยา จำกัด
    

www.praepittaya.com

เขตพระนคร    กรุงเทพฯ   10200

โทรศัพท์. 0-2694-3399

 
 
 
 
  สำนักพิมพ์ หมอชาวบ้าน
    

www.doctor.or.th

เขตพญาไท     กรุงเทพฯ    10400

โทรศัพท์.  0-2618-4710

 
 
 
 
  บริษัท เจอเนอรัลบุ๊คส์เซอร์วิท จำกัด
    

ซ.ลาดพร้าว 31  เขตจตุจักร   กรุงเทพฯ   10900

โทรศัพท์.  0-2538-0793

 
 
 
 
  บริษัท เวิร์ลด์ บุ๊ค แอนด์มีเดีย จำกัด
    

(สุริวงศ์ บุ๊คเซนเตอร์)

อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50100

โทรศัพท์.  053-281052-6

 
 
 
 
  ดวงกมลบุ๊คส์เชียงราย จำกัด
    

324/2  ถนนพหลโยธิน  ตำบลรองเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  57000

โทรศัพท์. 053-719333-6
 
 
 
 
  ดวงกมล เชียงใหม่ จำกัด
     อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000
 
 
 
 
  ดวงกมล ลำปาง จำกัด
    

อำเภอเมือง    จังหวัดลำปาง    52000

โทรศัพท์.  054-351395-8

 
 
 
 
  ศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น จำกัด
    

อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   400000

โทรศัพท์.  043-237005-8

 
 
 
 
[1]
   
1. การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
3. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
4. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
5. การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
6. การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)
7. ทฤษฏีการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับสรุปสาระสำคัญ)
8. การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
9. การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
10. สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
Call-Center Tel. 0-2590-1973 Fax. 0-2591-8626 Email : pibook.pibook@gmail.com
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข