หมวดหนังสือแนะนำ
 หมวดพยาบาล
 หมวดเภสัชวิทยา
 หมวดสาธารณสุข
 หมวดกฎหมาย
 หมวดวิจัย
 หมวดทั่วไป
 หนังสือแปล
 หนังสือใหม่ (New)
 


ลิงค์เพื่อนบ้าน
 tarad
 สถาบันพระบรมราชชนก
 ศูนย์หนังสือจุฬา
 
ทั้งหมด..........................................................................................................................................................................................................
ชื่อหนังสือ :
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง
ISBN :
978-616-11-1841-9
ราคาเล่มละ :
230   บาท
ผู้แต่ง :
อ.ฉวีวรรณ สัตยธรรมและคณะ   
  มีเนื้อหาดังนี้ 1.การบำบัดรักษากาย 2. การบำบัดรักษาทางจิตสังคม 3. อาการวิทยา 4. โรควิตกกังวลและการพยาบาล 5. โรคซึมเศร้าและการพยาบาล 6.โรคจิตอารมณ์แปรปรวนและการพยาบาล 7. โรคจิตเภทและการพยาบาล 8. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางการรุู้คิด 9. การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติทางเพศ 10.สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชเฉพาะทาง 11.การพยาบาลจิตเวชเด็ก (โรคออทิซึม,สมาธิสั้น,ความบกพร่องทางการเรียนรุ้,ปัญญาอ่อน) 12.สุขภาพจิตผุ้สูงอายุและการดูแล 13.การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตเวชจากการเสพสารเสพติด 14.การพยาบาลผู้ป่วยนิติจิตเวช 15.สุขภาพจิตชุมชนและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน
             

             

1. การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
3. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
4. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
5. การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
6. การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)
7. ทฤษฏีการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับสรุปสาระสำคัญ)
8. การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
9. การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
10. สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
Call-Center Tel. 0-2590-1973 Fax. 0-2591-8626 Email : pibook.pibook@gmail.com
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข